Ang misteryosong ilaw
March 11, 2018

Kuwento ito ng tatay ko noong bata pa ako. Isang misteryosong ilaw ang bigla lumitaw sa labas ng bahay nila habang nagliligpit daw sila sa kusina nila. Nangyari ito sa Nueva Vizcaya ng gabi dun kasi lumaki halos ang tatay. … Continue reading

Read story